Харта на движението "България може"

1. България може да е икономически мощна и богата, за да бъде уважавана

За целта икономическата свобода и частната собственост са абсолют, който ще се гарантира посредством:

  • ниски данъци;
  • балансирани и ефикасни публични финанси и фискален консерватизъм;
  • приветлива администрация и благоприятна и предвидима среда за правене на бизнес;
  • привличане на чужди инвестиции и стимулиране увеличаването на вътрешните инвестиции;
  • защита на българския капитал чрез облекчаване на трудностите пред бизнеса и инвеститорите.

2. България може да отстоява суверенитета и националната си сигурност

За целта центърът на вземане на стратегически решения за държавата ни трябва да е в България и никъде другаде.

3. България може да участва с достойнство в политическото развитие на Европа на нациите

За тази цел тя трябва да работи проактивно за единството на континента, базирано на икономически и културен обмен и безусловно уважение към суверенитета и традициите на нациите, които го съставят.

4. България може да формулира източноправославното разбиране за развитието на Европа

Старобългарската писменост е този огромен принос за оформянето на европейската цивилизация, който й дава културно, историческо и морално право и задължение да го стори.

5. България може да се гордее със своя принос към европейската цивилизация

За целта тя трябва да съхранява и развива националния си дух, памет, история и културно богатство, които са уникални и основополагащи елементи на европейската цивилизация.

6. България може да запази своята идентичност.

За целта тя трябва да помни, че християнските ценности са основата, върху която са изградени българската култура и народност.

7. България може да пази българското разбиране за семейство, изградено от мъж и жена по Божията воля

За целта в Конституцията на България следва изрично да е записано, че половете са два и нито един повече и това не подлежи на тълкуване.

8. България може да предотврати демографската катастрофа

За целта тя трябва да гарантира родолюбиво образование, масов спорт, благоприятна и предвидима икономическа среда.

9. България може да е пример за етнически модел за мир и религиозна толерантност

За целта всички етноси и вероизповедания трябва да са третирани еднакво и справедливо от закона и никой от тях да не се ползва с икономически и/или политически привилегии.

10. България може да се грижи за своите синове и дъщери зад граница

За целта тя трябва да защитава безкомпромисно правото на живот и национално самоопределение на всеки български гражданин във всички точки на земното кълбо.

11. България може да бъде правова държава

За целта законите трябва да произлизат от духа на правото и да защитават естествените права на гражданите, а не да обслужват временни и конюнктурни интереси на малка част от обществото. Съдебната система действително трябва да стане безпристрастна и независима, а влиянието на политически, частни и групови интереси в нея да бъде сведено до минимум.

12. България може да е енергийно независима

За целта тя трябва да защитава безкомпромисно правото на живот и национално самоопределение на всеки български гражданин във всички точки на земното кълбо.
Тя трябва да използва наличните възможности за генериране на енергия и допълване на енергийния микс с нови зелени технологии чрез:
  • развитие на ядрената енергетика - нова ядрена централа и внедряване на нови енергоблокове в Козлодуй;
  • запазване, осъвременяване и удължаване живота на въглищните електроцентрали и мини;
  • изграждане на ТЕЦ-ове на газ като преходно гориво;
  • проучвания и добив на залежи на конвенционален природен газ - премахване на мораториума за проучване;
  • внедряване на нови енергийни технологии: зелен водород, улавяне и съхраняване на въглероден диоксид, биомаса, геотермална енергия и други.

13. България може да гарантира икономическите и финансови права на гражданите

За целта следва да се въведе конституционна защита на разплащанията в брой като превантивна мярка, че никой няма да получи пълен контрол над парите на българите, с което да застраши свободата, имотите и честта им.

14. България може да повиши сигурността на своите граждани

За целта правото на притежание и използване на огнестрелно оръжие за самозащита следва да бъде признато и третирано с приоритет в Наказателния кодекс.

15. България може да бъде справедлива

За целта следва да се въведе ефективна административна и финансова децентрализация, с което да се гарантира, че проблемите ще се решават, колкото се може по-близо до хората по места. Така ще се преодолее усещането за откъснатост, безнаказана корупция и политическа зависимост от София.

Активности

LIVE: България в окото на геополитическата буря

LIVE: България в окото на геополитическата буря

КоментарНО с Кузман Илиев на живо Кузман Илиев се явява като независим…

“Може ли България да е независима?” – среща с гражданите…

“Може ли България да е независима?” – среща с гражданите…

На 31 май председателят на гражданското обединение “България Може” Кузман Илиев ще…

“Кой контролира парите на българите: лев или евро?” – дискусия…

“Кой контролира парите на българите: лев или евро?” – дискусия…

Икономистът и председател на гражданската платформа “България може” Кузман Илиев гостува в…

LIVE: Кой контролира парите и живота ни?

LIVE: Кой контролира парите и живота ни?

КоментарНО с Кузман Илиев на живо Кузман Илиев се явява като независим…

Кузман Илиев: Мой дълг като човек, следящ икономическите и политическите…

Кузман Илиев: Мой дълг като човек, следящ икономическите и политическите…

Предаване: Пресечна точка, НОВА ТВ, 14.05.2024 г. Икономистът, анализатор и телевизионен водещ Кузман…